Isang maligayang Pasko po sa ating lahat.

Please Like Usapang Pinas Facebook Fanpage To Get Updated With Our Daily News, Funny Videos, Interesting Topics and Breaking News.

 

PRESIDENT BENIGNO S. AQUINO III’s CHRISTMAS MESSAGE 2015

PRESIDENT BENIGNO S. AQUINO III’s CHRISTMAS MESSAGE 2015

Published on Dec 22, 2015
CHRISTMAS MESSAGE 2015
Music Room, Malacañang
December 22, 2015
(Taping date)

Mga Boss, ngayong Pasko, muling ipinapaalala sa atin ang buhay at dakilang aral ng Banal na Tagapagligtas na si Hesukristo.

Alam naman po natin:Tanda ng pagmamahal ng Panginoon sa atin ang pag-aalay ng Kanyang bugtong na Anak.Nagsakatawang-tao si Hesus at isinilang
sa pinakapayak na katayuan at kalagayan—sa isang munting sabsaban. Kasama ang Mahal na Inang si Birheng Maria, at ang Ama na si Jose,namuhay Siya nang simple—malayo sa kinang ng mga ginto at yaman sa mundo.

Sa Aklat nga po ni Juan, Kabanata 13, Bersikulo 34 hanggang 35; ipinabatid ni Hesus sa kanyang mga alagadang pinakamahalagang utos ng Diyos, at ang sabi po: “Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig Ko kayo,gayon din naman,
mag-ibigan kayo.Kung kayo’y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo’y mga alagad Ko.”

Si Hesukristo nga po mismo ang nagpatotoo at nagsabuhay ng kautusang ito.
Bilang tao, hinarap Niya ang pang-aapi, panlalait, at pasakit sa Kanya; hindi umubra sa Kanya ang kaliwa’t kanang tukso; at pinili niyang pasanin ang kalbaryo upang tuparin ang Kanyang dakilang misyon. Nagbigay-lakas Siya sa mahihina; naging tanglaw ng pag-asa sa mga walang-wala; at naging bukal ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan.

Kung tayo nga po’y mga tagasunod ni Kristo, di ba’t nararapat lamang na sundan natin ang kanyang ehemplo?Ang mahalagang aral nga po ni Hesus ang sama-sama nating isinasabuhay sa Daang Matuwid. Nitong mga nagdaang taon,patong-patong na mga pagsubok ang hinarap natin.Sa kabila ng bawat hamon, di tayo nagpapatinag; nananatili tayong malakas at matatag. Sa bawat pagkakataon, buong-loob nating itinataguyod ang agenda ng malawakang reporma. At mga Boss, nakamit natin ang mga tagumpay,sa tulong at gabay ng Poong Maykapal at sa pakikiisa ninyo. Kayo pa rin ang gumawa,at patuloy na gumagawa ng pagbabago. Maraming, maraming salamat po sa inyo.

Narito na nga po tayo sa yugto ng ating bansa kung saan naiaahon sa kahirapan ang ating mga kababayan; naaaruga ng estado ang pinaka-nangangailangan; nakakamit ang tunay na katarungan;kung saan bumubukas
ang mga pinto ng pagkakataon sa kaunlaran; at kung saan kapag ika’y nagtiyaga,ay tunay na mayroon kang nilaga.

Sa kabila nito, marami pa ring suliranin ang hinaharap,hindi lang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Halimbawa na lang po rito ang nangyayaring kaguluhansa ilang bahagi ng Gitnang Silangan, kung saan marami po ang nagiging refugee. Hindi natin maiwasang itanong: Sa suliraning ito, mayroon kaya tayong maaaring naitulong,nang sa gayon ay hindi na nila kinailangang lumikassa sariling bansa? Sa mga kapatid nating nawawalan ng pag-asa at nauuwi sa karahasan,kung mas minahal kaya natin sila, nalinlang pa kaya sila sa mga maling paniniwala?

Tunay pong iisang mundo lang ang ating ginagalawan. Ang problema ng isa, ay problema ng lahat. Sabi nga po ng aking ama: Kapag hinayaan mong yurakan ang karapatan ng iyong kapwa,hinayaan mo na ring mayurakan ang iyong karapatan.

Tunay po: Sa panahong ito, tinatawag tayong isabuhayang halimbawa ng ating Panginoon. Nang nakita ni Hesukristong may pagkakataon Siyang tumulong,
buong pagpapakumbaba Niyang piniling tumulong. Inialay Niya ang sariling buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan.

Kung atin ngang iisipin, ang hinihingi sa atin ni Hesus ay napakalayo sa tindi ng Kaniyang naging sakripisyo. Ang hiling lang sa ating mga tagasunod Niya: Magmahalan. Naipapakita po natin ito sa paggawa ng tama at makatwiran. Halimbawa: Ang pagbayad ng tamang buwis. Di po ba, sa simpleng paraang ito, nakakatulong na tayong magpa-aral sa mga walang kakayahang mag-aral?
Sa kalsada naman: Ang pagsunod sa batas-trapiko. Dito, nakakatulong na tayo sa maayos na daloy ng trapiko, nailalayo pa natin ang ating kapwa sa peligro. Sa kalikasan: Ang wastong pagtatapon ng basura,nagreresulta rin sa pagbawas ng polusyon at pagkalinga sa kalusugan ng lahat.

Kaya po, mga Boss, panahon man ng kapaskuhan o hindi, nawa’y maging tanglaw tayo ng pag-asa sa ating kapwa, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Tulad ni Hesus, magsilbi tayong huwaran ng pagkakaisa, malasakit, at pagmamahal sa ating pamilya, sa ating komunidad at sa ating bansa.

Isang maligayang Pasko po sa ating lahat.

Comments

comments